Trh s ťažobnými vrtákmi 2022

Veľkosť globálneho trhu s ťažobnými vrtákmi bola v roku 2020 ocenená na 1,22 miliardy USD a očakáva sa, že do roku 2030 dosiahne 2,4 miliardy USD, pričom v rokoch 2022 až 2030 porastie o 5,8 % CAGR.
Očakáva sa, že dopyt po banských vrtných korunkách sa počas prognózovaného obdobia zvýši v dôsledku rastúceho dopytu po kovoch a mineráloch. Rast globálneho ťažobného priemyslu a zvyšujúci sa dopyt po neobnoviteľných zdrojoch, ako je uhlie a ropa, viedli k nárastu trhu Očakáva sa, že rastúci dopyt a technologický pokrok v rozvíjajúcich sa ekonomikách prinesú v nasledujúcich rokoch značné príležitosti na rast.

未标题-2
未标题-1

Účelom štúdie je určiť veľkosť trhu rôznych segmentov a krajín za posledné roky a predpovedať hodnotu na nasledujúcich osem rokov. Cieľom správy je začleniť kvalitatívne aj kvantitatívne aspekty odvetvia do každého regiónu a krajiny, na ktorú sa vzťahuje Štúdia. Okrem toho správa poskytuje podrobnosti o kľúčových aspektoch, ako sú hnacie sily a výzvy, ktoré budú definovať budúci rast trhu. Okrem toho by správa mala zahŕňať príležitosti dostupné pre investície zainteresovaných strán na mikrotrhu, ako aj podrobný analýza konkurenčného prostredia a ponuky produktov kľúčových hráčov.


Čas odoslania: 29. júla 2022